Velotaxi.no ble startet for å hjelpe kommuner og næringsliv med å komme i gang med det grønne skiftet. Altså å stoppe å forbrenne fossilt brensel. Dette er viktig, ikke minst fordi så mange som 1 500 mennesker dør av dårlig luftkvalitet i norske byerhvert år. Norge ble i 2015 også dømt i EFTA-domstolen.

 

EFTA-domstolen i Luxembourg slo fast at det mellom 2009 og 2012 har vært for høye nivåer av skadelig forurensing både på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge. Nivåene av svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) har vært for høye. Norge har ikke innfridd forpliktelsene sine, heter det i kjennelsen som feller Norge for brudd på EUs direktiv om luftkvalitet.

 

TV2 meldte også i 2015 at følgende ti norske byer bryter loven hva gjelder luftkvalitet:

 

Bergen, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Halden, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger/Sandnes og Tønsberg.

 

Fokuset vårt har vært persontransport i byene, og vi ønsket å tilby dette med elsykkeltaxier i samarbeid med kommunene og det private næringslivet.

 

Vår erfaring etter ett års forsøk, er at kommunene ikke er modne for dette og at politikerne og næringslivet ikke etterspør det. Vi har derfor valgt å bruke våre dyrbare ressurser på andre ting.

 

Sykkeltaxier kan fremdeles kjøpes gjennom www.firmasykler.no